Mecalit
is innovative
Иновациите не са плод на случайността, а идват в резултат на непрекъснато усъвършенстване. Мекалит се фокусира върху непрекъснатата разработка на нови продукти и внедряването на най-съвременни технологии и производствени процеси. Нашата цел е да постигнем най-добрите възможни резултати и решения ориентирани към бъдещето. За да сме успешни в това предизвикателство, нашият високо квалифициран екип от техници и инженери работят непрекъснато с нашите клиенти от първата идея до серийния продукт.

CAD системи:

  • Catia V5
  • Solid Works

FEM:

  • Solid Works Plastics
  • Solid Works Simulation

Програми за конвертиране:

  • Elysium CAD Doctor