Wyposażenie lodówek 2

Montaż uchwytów do drzwi

Uchwyt do łatwego otwierania lodówki. Uchwyt wykonany z tworzywa PA6 z zastosowaniem technologii chłodzenia CO2. Część łożyska wraz z metalową wkładką obtryśnięte tworzywem POM. Zmontowany moduł jest testowany w 100% pod kątem poprawności działania.