mecalit takes responsibility
Като семеен бизнес развиван вече трета генерация ценности като стабилност и приемственост изцяло характеризират предприемачеката дейност на Мекалит.
 
С цел осигуряване на по-добри условия на живот за сегашните и бъдещите поколения, ние вярваме в отговорния екологичен и икономичен начин на мислене и действия.