TOTAL Customer Care
В Мекалит желанията на клиента са от основно значение. За компанията това е житейска философия. Да удовлетворим изискванията на клиентите не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план, е наша основна цел и вдъхновение. 
Мекалит постига това чрез иновативни разработки на продукти и технологии, производство с нулеви дефекти ,100% изпълнение на доставките и техните срокове, оптимизация на разходите и оптимална икономическа ефективност
при поддържане на високо качество.